novosti

SLEEP APNOJA JE SAMO HRKANJE MIT Hrkanje može biti jedan od znakova sleep apnoje,ali postoji velika razlika izmedju ova dva pojma.Osobe sa sleep apnojom prestaju da dišu i do 400 puta u toku noći.Ovi prekidi traju obično od 10 do 30 sekundi i često vode do ozbiljnog poremećaja disanja.

Hrkanje može da nam se učini komičnim, ali se ne treba šaliti sa sleep apnojom. Ona može da poveća rizik da obolite od visokog krvnog pritiska i dijabetesa, a još više može da vas učini pravom opasnošču na putu. Sleep apnoja i 8 zdravstvenih problema koji mogu da budu vezani za opstruktivnu sleep apnoju 1

Spavanje je veoma bitno za naše fizičko zdravlje i emocionalnu ravnotežu Gubitak sna – kako sleep apnoja može uticati na Vaš kvalitet života Minimalni gubitak sna može na duge staze da utiče na raspoloženje, energiju, stress, zdravstvene probleme i nemogućnost svakodnevnog funkcionisanja.

Upravo ste posumnjali da imate sleep apnoju? Znamo da imate pitanja. Ovo treba da pitate vašeg lekara:
Da li ste vi bavite sleep medicinom ili blisko sarađujete sa kolegom koji je sertifikovan za to?

Sleep apnoja je ozbiljna bolest, koja zahteva lečenje i promenu životnog stila, da bi se omogućilo pravilno disanje u toku različitih ciklusa spavanja. Po nekim podacima, sleep apnoja direktni je ili indirektni “krivac” u 450.000 smrti godišnje u SAD. Dakle, sa tim se nije šaliti. 

“Pumpica” je popularni naziv za lekove koji se koriste u terapiji astme i hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP). Ispravan naziv je merno dozni inhaler, a čini ga plastično ležište u kome se nalazi metalna bočica sa lekom u obliku aerosola (sprej).