tara md

Specijalistička pulmološka ordinacija

Usluge koje nudimo

Efikasna dijagnoza uz kompletne rezultate i tumačenja

Obavljamo kompletne alergološke probe uz specijalistički pulmološki pregled pulmologa

Pacijenti koji su preležali Covid 19 vrlo često imaju usporen oporavak.

Ostavljanje duvana (svih duvanskih proizvoda klasičnih i tzv.novih) rešava mnogo i može biti izazov

Novosti

Sleep apnea je prestanak disanja I/ili izrazito smanjenje protoka vazduha kroz disajne puteve u toku spavanja, koji traju duže od deset sekundi. Pacijenti koji hrču,u odredjenim intervalima prestaju da dišu(„zaboravljaju da dišu“),da bi posle izvesnog vremena uz jako glasno hrkanje,pokrete,pa čak i napor čitavog tela prodisali.

Ukoliko odgovorite sa da na jedno ili vise pitanja koja slede, imate veliku verovatnoću da bolujete od sleep apnoje. 1.Da li Vam je neko rekao, ili sami primećujete da hrčete u većem delu noći ? 2.Da li hrčete glasno, da se to čuje iza zatvorenih vrata ? 

Kašalj je simptom koji može da ima svaki čovek i značajan je zaštitini i odbrambeni akt, čiji je konačni cilj oslobađanje nagomilane sluzi, štetnih supstanci i infekcije iz laringsa, traheje i velikih bronha.

osnivač i vlasnik

Tatjana Radosavljević

Tatjana Radosavljević, rođena je 03. juna 1960. godine u Nišu u porodici prosvetnih radnika.
Osnovnu i srednju školu, kao i Medicinski fakultet završila je u Nišu, sa prosečnom ocenom 9,76. Obavezan lekarski staž obavila je u klinikama, institutima i zavodima Univerzitetskog centra u Nišu.
U Klinici za plućne bolesti u Knez Selu radila je najpre kao klinički lekar a potom kao lekar specijalista pneumoftiziolog u periodu od decembra 1983. do februara 1995., pri čemu je poslednje dve godine obavljala dužnost šefa odseka za tuberkulozu. Specijalistički ispit iz pneumoftiziologije položila je na Medicinskom fakultetu u Nišu, aprila meseca 1989. godine sa odličnim uspehom.

partneri