ZAGADJEN VAZDUH –
PITANJA I ODGOVORI

Kada je vazduh označen kao zagađen koje se zdravstvene tegobe javljaju kod dece, odraslih i starih osoba?
Tegobe kod visokog stepena zagadjenja vazduha ogledaju se u tome da peku oči,da curi nos, da osoba kašlje, otežano diše, čak se može desiti da jako otežano diše. Može doći i do lupanja srca, bolova u predelu srca. Medjutim to su efekti tretitnog zagadjenja izazvanog sumpor dioksidom i azot oksidom koji sa vlagom i maglom čine jake kiseline. Pedesetih godina u Londonu je za četiri dana takvih kiselih magli umrlo više hiljada ljudi. Medjutim, mnogo su opasniji efekti PM čestica koji dugotrajnim delovanjem mogu trajno da oštete pluća, srce, mozak i koje su karcinogene.

Kako da prepoznamo zagađen vazduh? Kako tada reaguje naš organizam?
Zagadjen vazduh može da ima specifičan miris,a sve se više može i bukvalno videti. Oči suze, curi nos, i to su prva upozorenja.

Ukoliko smo zdravi, kako zagađenje vazduha utiče na naša pluća?
Kod zdravih osoba,moze doći do kašlja izazvanog respiratorim iritansima,kakve su kiseline.Medjutim PM 2,5 i PM 10 čestice dolaze do najsitinijih delova pluća,oštečuju ih,i idu dalje u krv.Odatle mogu da oštete srce,i čak da dovedu do alchajmerove bolesti.ili pojave malignih bolesti.

Ukoliko imamo koronu, kako se zagađenje manifestuje i koliko pogoršava naše zdravstveno stanje?
Korona se vezuje za već oštećena pluća zbog aerozagadjenja,i mogu se očekivati teže forme oboljenja.

Da li je korona opasnija gde je vazduh zagađen?
Najnovije studije pokazuju da se veči broj obolelih od korone zabeležen u oblastima sa povećanim aerozagadjenjem. Srazmerno tome je i više težih formi covida..

Koje su grupe najranjivije?
Najranjivije su grupe deca, čija pluća nisu još razvijena,trudnice, koje mogu zbog toga mogu da rode i decu manje težine na rodjenju. Takodje su hronični bolesnici ranjiva grupa pošto aerozagadjenje može da pogorša osnovnu bolest i čak da dovede do smrtnog ishoda.

Da li zagađenje vazduha povećava rizik od razvoja hroničnih oboljenja?
Već je objašnjeno na koji način zagadjenje može izazvati hronične plučne,srčane i neurološke bolesti.

Koja je preporuka lekara?
Ne izlaziti bez preke potrebe ukoliko je visok stepen zagadjenja,ne provetravati u rano jutro pošto je tada oblak zagadjenja najbliži zemlji.

Koja je jedina zaštita od zagađenja? Koje maske nositi?
Jednina zaštita od zagadjenja su prave nano maske,koje štite od PM čestica, Sve ostale ne štite od zagadjenja.

Da li zagađen vazduh otežava kliničku sliku i povećava rizik od umiranja?
Zagadjen vazduh može da pogoršava stanje pacijenata sa hroničnim bolestima može da izazove hronične bolesti (hroničnu opstruktivnu bolest pluća i rak pluća) a samimi tim da dovede do pojačane stope smrtnosti pacijenata koje boluj od bolesti koje zagadjenje izaziva,ili koje zagadjenje može da pogorša.