SPIROMETRIJA –
Alergijska astma i hronična opstruktivna bolest pluća jesu  poremećaji kod koga nam je korišćenje spirometrije jako značajno.

Prvo da objasnimo sta je spirometrija, kako izgleda ta dijagnosticka procedura i koliko moze da bude korisna u potrazi za alergijama.
Alergijska astma i hronična opstruktivna bolest pluća jesu onaj poremećaj kod koga nam je korišćenje spirometrije jako značajno,. Spirometrija je dijagnostična metoda u pumologiji koja se vrlo jednostavno radi,to je tzv merenje plućni kapaciteta.U prošlosti,to su bili veliki aparati,koji su se mogli da nadju samo u specijalizovanim ustanovama.Napretkom tehnologije,sada su spirometry mali uredjaji,koji se relatno lako koriste.jako je važno da se spirometrija pravilno uradi.Naime,pacijent diše u aparat najpre potpuno mirno kao kada spava,i to se beleži i nalazu.Potom pacijent udahne jako,do granica maksimuma i u prvoj sekundi izduva što veći deo vazduha iz pluća.To aparata beleži i pravi posebnu krivulju koja se zove krivulja “protok volumen”.Na njoj se mogu videti pre svega smanjeni kapaciteti,tj smanjena količina vazduha koja se izduva u prvoj sekundi/FEV1-forsirani kapaciotet u prvoj sekundi tokom izdisaja ili ekspirijuma),ukupan udahnuti kapacitet –tzv VC-vitalni kapacitet.Njihov odnos može da ukase in a tzv početne opstruktivne promene.Istovremeno se na samoj krivulji mogu zapaziti i tzv smanjenje protoka i najmanjim delovima pluća,što je od naročitog značaja za otkrivanje alergisjkih astmi. Postoji još jedan,još jednostavniji uredjaj,koji je nažalost pomalo zaboravljen,koji se zove merač vršnog protoka i koji mogu da koriste i sami pacijenti.U njega se tri puta u toku jana,jako dune,pojave se vrednosti vršnog protoka .Ukoliko ta vrednost jako varira,i ovo može da služi za otkrivanje alergijske astme.