Sleep Apnea
Ozbiljna opasnost ili Mit?

By Tatjana Radosavljević

Sleep apnoja je ozbiljna bolest, koja zahteva lečenje i promenu životnog stila, da bi se omogućilo pravilno disanje u toku različitih ciklusa spavanja. Po nekim podacima, sleep apnoja direktni je ili indirektni “krivac” u 450.000 smrti godišnje u SAD. Dakle,sa sa tim se nije šaliti. U SAD oko 12 miliona ljudi boluje od sleep apnoje, a od tih 12 miliona, 80% pati od umerene ili teške sleep apnoje. Nelečena, sleep apnoja može da dovede do visokog krvnog pritiska, popuštanja srca, aritmija, moždanog udara ili drugih kardiovaskularnih problema. Osobe koje boluju od apnoje mnogo češće obolevaju od dijabetes mellitusa tip 2 i pate od depresije. 75% osoba koje hrču ima sleep apnoju.

OPSTRUKTIVNA SLEEP APNOJA(OSA)
OSA nastaje kada dodje do kompletnog ili parcijalnog kolapsa disajnih puteva u toku spavanja, koje blokiraju ili ograničavaju protok vazduha u pluća.
Ukoliko pacijent pokušava da nastavi da diše, to postaje za njega teško, a disajnim putevi se sve vise zatvaraju. Eventualno, mozak se “budi”, tj. prelazi u nižu fazu sna, i tada dolazi do promene položaja i napora mišića da bi se otvorili disajni putevi, koje su zatvoreni jezik ili mišići nepca.
Ovo se obično dešava uz glasne zvukove ili veoma glasno hrkanje do hroptanja.
Potom čitav process počinje ispočetka,a takvih epizoda može biti i stotinu u toku noći.

CENTRALNA SLEEP APNOJA
Kod centralne sleep apnoje disanje se prekida u snu zbog poremećaja u moždanim centrima za disanje koji ne šalju impuls mišićima,te uopste ne dolazi do pokušaja disanja. Mozak, jednostavno ne “govori” mišićima da dišu. Ovaj tip sleep apnoje obično je udružen sa ozbiljnim bolestima, naročito sa bolestima koji zahvataju tzv. moždano stablo, u kome se nalazi centri za disanje koje ove bolesti zahvataju. Kod dece centralna sleep apnoja može da izazove pauze u disanju koje mogu da traju i do dvadeset sekundi. Postoje tri stepena sleep apnoje. Postoje različiti nivoi težine bolesti:

Prvi –
Blaga sleep apnoja : 5 – 14 epizoda apnoje ili hipopnoje
Drugi – Umerena sleep apnoja :15 – 29 epizoda
Treći – Teška sleep apnoja : 30 i vise epizoda na sat

BLAGA SLEEP APNOJA
Blaga sleep apnoja se definiše sa postojanjem 5-14 epizoda apnoje ili hipopnoje (redukovani protok vazduha u pluća) u toku jednog sata. Neki od simptoma ove stepena bolestu su pospanost i uspavljivanje u toku aktivnosti koje ne zahtevaju mnogo prisutne pažnje, kao što je gledanje televizije ili čitanje. Ovi simptomi mogu da izazovu manje problem na poslu, ili kod osoba koji provode dosta vremena sa prijateljima i porodicom.

UMERENA SLEEP APNOJA
Definiše se kao pojava 15 do 29 epizoda apneje ili hipopnoje u toku jednog sata.Simptomi uključuju pospanost tokom aktivnosti koje zahtevaju odredjeni nivo pažnje, kao što je prisustvo sastancima i koncertima, te mogu da izazovu probleme na poslu ili u socijalnom funkcionisanju.

TEŠKA SLEEP APNOJA
Postoji kod osoba koje imaju 30 ili vise epizoda apnoje ili hipopnoje u toku jednog sata. Simptomi uključuju postanost ili uspavljivanje u toku aktivnosti koji zahtevaju aktivnu pažnju, kao što je govor, vožnja ili hod.Ovi simptomi mogu potencijalno da izazovu teške probleme kako u poslu, tako i u socijalnom funkcionisanju. Ukoliko postoje ovakve promene, nemoguće je ignorisati težinu situacije. Neki autori govore o “smrtonosnoj bolesti”, kada govore o sleep apnoji.

FAZE SNA KOD LJUDI

1. Tranzicioni san

Na ovaj san otpada oko 5% totalnog vremena sna.

2. Laki san
Na ovaj san otpada oko 45% totalnog vremena sna.

3. Duboki san
U dubokom snu se telo “obnavlja” i događaju se mnoge važne reparativne funkcije. Idealno, ovaj stadijum sna traje 25% ukupnog vremena spavanja. Ljudi koji imaju nedostatak dubokog sna mogu da osećaju fizički umor.

4. Brzi pokreti očima u snu (R.E.M)
Ova faza sna je ona u kojoj većina snova bude zapamćena. Ona traje oko 25% vremena spavana. Ljudi koji imaju odsustvo ove faze sna osećaju se mentalno umorni i imaju teškoće sa koncentracijom.

MNOGI ZNACI MOGU UPOZORAVATI DA POSTOJI SLEEP APNOJA!!!
Ukoliko u toku noči ne prolazite regularno kroz sve četiri faze sna u ciklusima, možete dovesti sebe u rizik od telesnih oštećenja, a da ne govorimo o mogućim problemima sa onima koji vas okružuju, ili sa ostalim učesnicima u saobraćaju ako ste vozač.

OSOBE SA SLEEP APNOJOM IMAJU PET PUTA VIŠE SAOBRAĆAJNIH UDESA NEGO LJUDI SA NORMALNIM SNOM.

Očito, trebalo bi da budete spremni i budni da biste funkcionisali na pravi način u toku dana.

PITANJE: ”Da li imam iskustvo sa sledećim simptomima?”

– dnevna pospanost
– glasno hrkanje
– jutarnji umor
– problemi sa pažnjom
– nesanica
– otoci nogu
– crvenilo ili naslage u ustima
– metalni ukus

SLEEP APNOJA UTIČE I NA DRUGA MEDICINSKA STANJA I BOLESTI
Direktno može uticati na visok krvni pritisak, erektilnu disfunkciju, fibromialgiju, povišenje rizika od šloga, tip 2 dijabetesa, gojaznosti, gastroezofagealni refluks.

ŠTA TREBA MENJATI U ŽIVOTNOM STILU DA BI SE SMANJILO HRKANJE I SLEEP APNOJA

– izbegavati alkohol (alkohol i sedativi mogu da smanje tonus mišića vrata, nepca i na taj način pojačati hrkanje)
– gubitak težine (ako dodate kilograme, i onda počnete da hrčete, a niste hrkali pre toga, skinite kilograme)
– promenite položaj u toku spavanja (ležanje na strani, umesto na leđima, pomaže da se vaš jezik ne relaksira, a relaksiran je i vibrira pri spavanju na leđima, kada hrčete)

POTRAŽITE MEDICINSKU POMOĆ ukoliko smatrate da vi ili vaši bližnji bolujete od sleep apnoje.
NEOPHODNO JE POSTAVITI DIJAGNOZU-POLISOMNOGRAFIJA JE METODA IZBORA.
TERAPIJA SLEEP APNOJE:

– higijensko dijetetski režim
– primena CPAP-a
– hiruške intervencije
– primena pomagala za vilicu, jezik, nos