PSIHOGENI KAŠALJ

Praćen anksioznošču, depresijom, porodičnim nasiljem ili zanemarivanjem ili zlostavljanjima pogotovo kod dece.
Zabeleženo je da se javlja kod dece koja imaju braću i sestre koji su bolesni od hroničnih ili teških bolesti Ponekad pacijenti koriste kašalj da privuku pažnju, oslobode unutrašnju psihološku tenziju ili je to vrsta maladaptivnog  poremećaja. Učestalost kašlja raste u okolini ima rastuće psihološke tenzije i socijalne konflikte. Može da predstavlja poremećaj ili odbrambeni mehanizam. Bihevioralna i psihoterapija Psihološko savetovanje ili psihijatrijska intervencija   HRONIČNI KAŠALJ „noćni kašalj“ Obično kod starijih