RESPIRATORNE INFEKCIJE –
PREVENCIJA

Prevencija respiratornih infekcija
Prvi dani jeseni sa sobom donose veliki broj respiratornih infekcija, koje se manifestuju kašljem, povišenom temperaturom, kijanjem i curenjem nosa (baš kao što su i simptomi Covida 19).
Da li se i kako možemo zaštiti od respiratornih infekcija?
Zaštita od respiratornih infekcija podrazumeva opšte mere,koje se primenjuju čitave godine,potom mere koje vode ka podizanju opšteg imunitetat i imuniteta vezanog respiratorni system,kao i primenu tzv.preventivnih mera. Opšte mere koje treba sprovoditi čitave godine jesu prestanak pušenja,ukoliko se radi o pušačima,ili izbegavanje zadimljenih prostora,da osobe nepušači ne bi bile izložene pasivnom pušenju,koje kao i pušenje može da utiče lose na mehanizme odbrane respiratornog sistema od infekcija. Jako je važno takodje da se izbegavaju i mesta sa velikom koncentracijom tzv respiratornih iritanasa,kao i aerozagadjenje,koje može takodje smanjiti mehanizme odbrane respiratornog Sistema. Kada govorimo o odbrani respiratornog Sistema,prva brana jeste nos,u kome se nalaze ćeli koje na sebi imaju male izražtaje-treplje,koje vraćaju štetne agense,pa i mikoroorganizme prema ulazu i izbaciju ih aktom kijanja.Ove ćelije luče i sluz koja pomaže “čišćenju” nosa.Drgi zaštitni mehanizam je kašalj,čiji je cilj da izbaci štetne agense i mikrooorganizme iz pluća.Kod pušača ili izloženosti aerozagadjenju,dolazi do oštećenje treplji,i ćelija koje luše sluz i mikroorganizmi lakše dolaze do nižih spratova respiratornog sistema. U uslovima velikom aerozagadjenja koje postoji kod nas,potrebno je pratiti nivo aerozagadjenja i izlaziti,ukoliko je moguće,kada je ta koncetracija manja.Sve više se koriste i kućni prečišćavači vazduha. S obzirom da se respiratorne infekcije najčešće prenose kapljićni,vrloje važno da se redovno peru detaljno ruke. Mere za poboljšanje opšte imuniteta su pre svega smanjivanje nivoa stresa,dobar san,vežbanje ili šetnje,al ii primena pre svaga prirodnih preparata za podizanje imuniteta,kao što su kozji proizvodi,med,matični mleš,propolis,febrmentisani polen-perga.Takodje treba uzimati voće i porće bogato vitaminom C.Od suplemenata se preporučuju visoke doze VItamina C i Vitamin D,kao I Zink i Selen. TReba izbegavati velike gužve i ograničiti kontakt sa obolelila koji kijaju i kašlju na namanju moguću meru.Ukoliko sami kašljete,potrebno je da pokrijete usta maramicom. Od preventivnih mera,najznačajnija je vakcinacija,protiv gripa,kao i jednom u pet godina davanje tzv Prevenar vaccine koja štiti od pneumokoka i najčešćih plućnih bakterijskih infekcija i naravno,vakcinacija protiv Covida 19.
Da li je greška da krenemo sa suplementacijom tek onda kad se razbolimo jer često zaboravljamo da vitamini nisu lek?
Suplemente treba uzimati čitave godine.Jedino se u toku leta može smanjiti količina vitamina D pošto izlaganjem suncu,može da ga is am organizam stvara.Isto važi i za prirodne preparate. S obzirom na pandemiju da li mere koje se primenjuju u zaštiti od Covida 19 mogu da služe i za zaštitu od respiratornih infekcija (maska i distanca)? Ove mere su vrlo važne za prevenciju i drugih respiratornih infekcija.Dokaz za to jeste da ove zime praktično nije bilo slučajeva gripa,mada je virusa bilo u cirkulaciji kao i svake godine. Da li se neke jesenje infekcije mogu iskomplikovati i razviti se upala pluća? Kako ojačati imunitet i spremno dočekati jesenje infekcije?