CENOVNIK

1.PREGLED LEKARA SPECIJALISTE 5000,00 
2.KONTROLNI PREGLED LEKARA SPECIJALISTE(u periodu do dve nedelje od prvog pregleda) 4000
3.PREGLED LEKARA SPECIJALISTE u kućnoj poseti 7000,00
4.SPIROMETRIJA 2000,00
5.BRONHODILATATORNI TEST – 4000.00
6.EKG SNIMANJE 1000,00
7.ODREDJIVANJE SATURACIJE KISEONIKA 600,00
8.TUBERKULINSKA PROBA SA OČITAVANJEM 3.000,00
9.INDUKOVANI SPUTUM SA PREGLEDOM CITOLOGA 3000.00
10.IGLENA BIOPSIJA PROMENA NA ZIDU GRUDNOG KOŠA 6000.00
11.IGLENA BIOPSIJA LIMFNE ŽLEZDE 6000,00
12.ALERGOLOŠKE PROBE 3500,00
13.DAVANJE INTRAMUSKULARNIH INJEKCIJA IM.INJ. 800.00
14.DAVANJE INTRAMUSKULARNIH INJEKCIJA u kućnoj poseti 1500,00
15.DAVANJE INTRAVENSKIH INJEKCIJA 1200,00
16.DAVENJE INTRAVENSKIH INJEKCIJA u kućnoj poseti 2000,00
17.DAVANJE INFUZIJA 2000,00
18.DAVANJE INFUZIJA u kućnoj poseti 3000,00
19.VENEPUNKCIJA 3000,00
20.TEST OPTEREĆENJA U SVRHU PROCENE RESPIRATORNOG STATUSA 6000,00
21.VEŽBE DISANJA-obuka 4000,00
22.POSTURALNA DRENAŽA . 1500.00
23.VIBRACIONA DRENAŽA 1500,00
24.ASPIRACIJA SEKRETA ASPIRATOROM 3000,00
25.DIJAGNOSTIKA SLEEP APNOJE(ZASTOJ U DISANJU TOKOM SPAVANJA) 20000,00
26.SKRINING DIJAGNOSTIKA SLEEP APNOJE 15000,00
27.INHALACIJA 1000,00
28.OBUKA ZA VENTILACIONU PODRŠKU ZA NIMV(MASKE) 5000.00
29. KONTROLNI PREGLED PACIJENATA NA VENTILACIONOJ PODRŠCI 5000,00
30.ODVIKAVANJE OD PUŠENJA(PREGLED ) 6000,00
31.ODVIKAVANJE OD PUŠENJA(TRETMAN) 4000.00
32.KONZILIJARNI PREGLED 15 000,00
33.PULMOLOŠKA KONSULTACIJA ON LINE 5000,00
34.PREGLED PULMOLOGA PRIMARIJUSA-POST COVID 5000,00
35.EKSPERTSKO MIŠLJENJE-SECOND OPINION 10000,00
36.ČITANJE KARTICE CPAP APARATA 2000,00
37.KONTROLNI PREGLED PRIMARIJUSA KOD PACIJENTA SA SLEEP APNEJOM 5000,00
38.KONSULTACIJA LEKARA NA OSNOVU PREGLEDA MEDICINSKE DOKUMENTACIJE 4000,00
39.KONTROLNI PREGLED LEKARA SPECIJALISTE U KUĆNOJ POSETI 5000,00