CENOVNIK

– Pregled lekara specijaliste  4.000
– Kontrolni pregled lekara specijaliste – do 2 nedelje od prvog pregleda 3.000  
– Spirometrija 1.500    
– Bronhodilatatorni test   3.000
– EKG snimanje 1.000    
– Određivanje saturacijekiseonika 600        
– Uzimanje uzoraka krvi 1.000
– Tuberkulinska proba sa očitavanjem 1.800
– Indukovani sputum sa pregledom citologa 3.000
– Pleuralna punkcija 8.000
– Iglena biopsija na zidu grudnog koša 6.000
– Iglena biopsija limfne žlezde 6.000
– Alergološke probe 2.500
– Davanje intramuskularnih injekcija 600
– Davanje intravenskih injekcija 1.000
– Davanje infuzije 1.800
– Venepunkcija 2.000  
– Test opterećenja u svrhu procene respiratornog statusa 6.000 
– Vežbe disanja – obuka  4.000  
– Posturalna drenaža 1.500
– Vibraciona drenaža 1.500
– Aspiracija sekreta aspiratorom 1.500
– Dijagnostika Sleep apnoje 20.000   
– Inhalacija 1.000     
– Terapeutske procedure za poremećaje rada pluća i bronhija 2.000
– Obuka za ventilacionu podršku za NIMV (maske) 5.000
– Kontrolni pregled pacijenata na ventilacionoj podršci 5.000
– Odvikavanje od pušenja – Pregled 5.000 
– Odvikavanje od pušenja – Tretman 5.000
– Konzilijarni pregled 10.000