KONTINUIRANA MEDICINSKA EDUKACIJA

Besplatni bodovi za lekare kroz testove akreditovane od strane Zdravstvenog Saveta Srbije