KOMPLIKACIJE KASLJA

Komplikacija kaslja Kardiovaskularne, konstitucionalne, gastrointestinalne, genitourinarne, muskuloskeletalne, neurološke,  oftalmološke, psihosocijalne i kožne koje mogu da utiču na kvalitet života

Akutne:

-gubitak svesti kod prolongiranog i jačeg kašlja
– disritmije
– gubitak koncentracije
– glavobolje
– ruptura m.rectus abdominis
– porast serumske kreatin fosfokinaze
– perforacije ezofagusa
– socijalni stid
– pucanje šavova postoperativno
– petehije
– purpura
– nesanica
– povraćanje
– ruptura bula i pneumotoraks
– subkonjuktivalne hemoragije ili „crveno oko“
– bol u mišićima i zglobovima
– ekscesivna perspiracija
– ingvinalne hernije
– nevoljna defekacija
– nevoljno uriniranje (žene sa prolapsom)

Hronične komplikacije

– pelvične hernije
– frakture rebara
– kostohondritisi.
– upale rebarne hrskavice.