GLJIVIČNE INFEKCIJE

– Da li kandida moze da se nadje u plucima?
Vrlo često se susrećemo sa pacijentima,koji nalaz gljivice Candide u ispljuvku vezuju za nalaz Candide u plućima. Medjutim ovde se radi o sasvim drugačijem tumačenju: ispljuvak, tj sadržaj koji potiče iz pluća prolazi kroz grlo i usnu duplji,tako da se zapravo radi o Candidi koja potiče iz usne duplje i predstavlja neku vrstu kontaminacije. Ukoliko bi se radili brisevi guše ili jezika,oni bi takodje pokazali nalaz Candide. Sa druge strane,Candida se može naći u plućima kod osoba koje su jako oslabljene imunološki, recimo u krajnjim stadijumima SIDE,ili kod pacijenata koji boluju od najtežih oboljenja. Kod ovih osoba se jave upale pluća izazvane Candidom. Ti su pacijenti obično u bolnici, veoma teškog opšteg stanja i neretko završavaju smtrno u kraćem vremenskom periodu.

– Koje druge gljivice napadaju pluca i koji su simptomi ove infekcije? Osim Candide,u našim krajevima mogu da postoje i infekcije gljivicom koja se zove Aspergilus. Može se naći u plućima kod bolesnika koji imaju šupljine kao posledice ranijih bolesti (stare tuberkulozne kaverne ili proširenja bronhija), i u tom slučaju se takodje moraju lečiti bolnički. Aspergilus može biti uzrok iskašljavanja krvi,čak i veoma obilnih. Medjutim,moguća je i alergijska reakcija na prisustvo gljivice aspergilus koja se zove aspergiloza i izaziva napade jako slične bronhijalnoj astmi. Gljivice su mnogo češće izazivači plućnih infekcija u zemljama Severne amerike:kokcidioza,nokardioza,i predstavljaju ozbiljan zdravstveni problem,koji može dovesti do trajnih oštećenja.

– Ko je podlozan gljivicnim infekcijama pluca / deca, odrasli, odredjene profesije…
Prisustvo gljivičnih infekcija može biti vezano za pad imuniteta uopšte,za preteranu ,neracionalnu i nekontrolisanu upotrebu antibiotika,ili drugih lekova koji smanjuju imunitet. Posebno su podložne osobe koje su na dugotrajnoj terapiji kortikosteroidima zbog tzv sistemskih bolesti,ili osobe na citostatskoj terapiji,zbog lečenja malignih bolesti. Važno je da se misli o gljivičnim infekcijama,kada se postavlja dijagnoza nejasnih promena na plućima.

– Kako se lece gljivice u plucima i da li mogu da ostave trajne posledice? Lečenje candide,iako ta infekcija može biti uporna,može biti lokalno,kada usnu duplju tretiramo preparatima protiv gljivica u visu masti ili tablete koje se sisaju. Medjutim,sistemsko lečenje ozbiljnih gljivičnih infekcija podrazumeva primenu jakih lekova koji mogu biti štetni za neke druge organe,recimo jetru. Zato se lečenje kod teških gljivičnih infekcija pluća sprovodi u bolničkim uslovima uz redovne detaljne laboratorijske kontrole. Ove infekcije se leče duže,ali se ponekad mogu postati i hronične kao što je slučaj sa aspergilusom,Ponekad se mora pristutpiti i hiruškom lečenju.