HRONIČNI BRONHISTIS

Hronična opstruktivna bolest pluća, dijagnostika, terapija i posledice

ČINI VAM SE DA SVI OKO VAS KAŠLJU?

Malo-malo pa neko oko nas zakašlje a pogotovo u zimskom periodu. Ljudi oko nas su prehlađeni, kašlju, kijaju, žale se na otežano disanje zbog vlage, vazdušnog pritiska, govore o nedostaku kondicije.
Međutim, u masi ljudi sa simptomima kašlja i gušenja, često se ne prepozna prisustvo tihog neprijatelja: Hronične Opstruktivne Bolesti Pluća – HOBP.

KOLIKO JE HOBP – HRONIČNA OPSTRUKTIVNA BOLEST PLUĆA ILI HRONIČNI BRONHITIS OPASNA?

Koliko je ova bolest ozbiljna govori podatak da je Hronična Opstruktivna Bolest Pluća je na 4. mestu kao uzrok smrtnosti u SAD. A godišnje u svetu od ove bolesti i komplikacija vezanih za nju umre 2,75 miliona ljudi.
Od hronične opstruktivne bolesti pluća u svetu boluje oko 100 miliona ljudi, ali se i dalje retko dijagnostikuje. Većina bolesnika nije ni svesna bolesti, dok ona ne počne da daje komplikacije.

KAKO PREPOZNATI HRONIČNI BRONHITIS?

Ukoliko kašljete makar 3 meseca godišnje, u toku poslednje dve godine, postoji izražena sumnja da boluje od ove bolesti. Ove tegobe najčešće prati više ili manje izražen osećaj nedostaka vazduha, koji vremenom može da se pogorša do tog stepena da pacijent ne može da obavlja ni osnovne životne aktivnosti.
Faktori rizika za razvoj hroničnog bronhitisa su, između ostalih pušenje i aerozagađenje – pogotovo u zimskim mesecima, zbog upotrebe raznih vrsta goriva. Genetska predispozicija takođe može imati uticaja prilikom razvoja ove bolesti.

KOJI SIMPTOMI OBIČNO UKAZUJU NA HRONIČNI BRONHITIS?

Osnovni simptom je kašalj, sa iskašljavanjem, i osećaj nedostatka vazduha.
Ukoliko se bolest ne leči, može da dođe do trajnog smanjivanje koncentracije kiseonika u krvi, te u krajnjem stadijumu bolesti je neophodan kiseonik.

KAKO SE DIJAGNOSTIKUJE HRONIČNI BRONHITIS?

Rana dijagnoza bolesti je vrlo jednostavna.Potrebno je uraditi spirometriju, vrlo jednostavnu metodu merenja kapaciteta pluća. U 2000. godini u svetu je dijagnostikovano 10 miliona obolelih od hronične opstruktivne bolesti pluća, a spirometrijski je iste godine dokazano da od hronične opstruktivne bolesti pluća boluje 24 miliona ljudi.

Ukoliko pacijenti kašlju, iskašljavaju i imaju gušenje, treba da urade spirometriju. Rano postavljanje dijagnoze i blagovremeno lečenje sprečiće pojavu komplikacija i nepovoljan tok bolesti.