tara md

Specijalistička pulmološka ordinacija

Usluge koje nudimo

Efikasna dijagnoza uz kompletne rezultate i tumačenja

Obavljamo kompletne alergološke probe uz specijalistički pulmološki pregled pulmologa

Pacijenti koji su preležali Covid 19 vrlo često imaju usporen oporavak.

Ostavljanje duvana (svih duvanskih proizvoda klasičnih i tzv.novih) rešava mnogo i može biti izazov

Novosti

Boravak na moru generalno prija bolesnicima sa bronhijalnom astmom, pošto prisustvo negativnih jona i korisnih isparenja kao i plivvanje jako dobro čini za ove bolesnike. Medjutim,postoje i neka pravila kojih bolesnici od bronhijalne astme treba da se pridržavaju u toku boravka na plaži i to su…

Uticaj same magle na zdravog pojedinca u uslovima kada ona nije pomešana sa aerozagadjenjem nije značajan za zdravog pojedinca,Ona može da pojača subjektivni osećaj hladnoće,ali ne može uticati na osećaj nedostatka vazduha.

Prehlada,tj infekcija rinovirusima (mada je može izazvati preko 300 različitih virusa), može da se komplikuje, ukoliko dodje do tzv bakterijskih komplikacija. Naime neposredno dejstvo virusa u nosu i grlu, može dovesti do tzv”ljušćenja” sluzokože i dodatnog naseljavanja bakterijama. Bakterijske komplikacije mogu se javiti u vidu bakterijskih infekcija grla i nosa…

osnivač i vlasnik

Tatjana Radosavljević

Tatjana Radosavljević, rođena je 03. juna 1960. godine u Nišu u porodici prosvetnih radnika.
Osnovnu i srednju školu, kao i Medicinski fakultet završila je u Nišu, sa prosečnom ocenom 9,76. Obavezan lekarski staž obavila je u klinikama, institutima i zavodima Univerzitetskog centra u Nišu.
U Klinici za plućne bolesti u Knez Selu radila je najpre kao klinički lekar a potom kao lekar specijalista pneumoftiziolog u periodu od decembra 1983. do februara 1995., pri čemu je poslednje dve godine obavljala dužnost šefa odseka za tuberkulozu. Specijalistički ispit iz pneumoftiziologije položila je na Medicinskom fakultetu u Nišu, aprila meseca 1989. godine sa odličnim uspehom.

partneri