tara md

Specijalistička pulmološka ordinacija

Usluge koje nudimo

Efikasna dijagnoza uz kompletne rezultate i tumačenja

Obavljamo kompletne alergološke probe uz specijalistički pulmološki pregled pulmologa

Pacijenti koji su preležali Covid 19 vrlo često imaju usporen oporavak.

Ostavljanje duvana (svih duvanskih proizvoda klasičnih i tzv.novih) rešava mnogo i može biti izazov

Novosti

Pre nekih tridesetak godina skoro da nije postojao medicinski pojam kojim bi se označila alergija. Medjutim promene u životnoj sredini, aerozagadjenje, klimatske promene sa stalnim promenama klime, poremećeni životni ciklusi biljaka odnele su sa sobom danak koji se manifestuje sve češćom pojavom alergija.

Osećaj nedostatka vazduha, predstavlja simptom koji može da ukaže na više različitih bolesti i stanja. Latinski naziv ovog stanja je Dispnea odn. „glad za vazduhom“. U našem narodu, ovaj se osećaj opisuje različito – kao gušenje, osećaj da su „tesna pluća“, osećaj da postoji „rampa“ prilikom udaha, osećaj da ne može da se „uzdahne do kraja“, osećaj „nelagodnosti u plućima“.

Boravak na moru generalno prija bolesnicima sa bronhijalnom astmom, pošto prisustvo negativnih jona i korisnih isparenja kao i plivvanje jako dobro čini za ove bolesnike. Medjutim,postoje i neka pravila kojih bolesnici od bronhijalne astme treba da se pridržavaju u toku boravka na plaži i to su…

osnivač i vlasnik

Tatjana Radosavljević

Tatjana Radosavljević, rođena je 03. juna 1960. godine u Nišu u porodici prosvetnih radnika.
Osnovnu i srednju školu, kao i Medicinski fakultet završila je u Nišu, sa prosečnom ocenom 9,76. Obavezan lekarski staž obavila je u klinikama, institutima i zavodima Univerzitetskog centra u Nišu.
U Klinici za plućne bolesti u Knez Selu radila je najpre kao klinički lekar a potom kao lekar specijalista pneumoftiziolog u periodu od decembra 1983. do februara 1995., pri čemu je poslednje dve godine obavljala dužnost šefa odseka za tuberkulozu. Specijalistički ispit iz pneumoftiziologije položila je na Medicinskom fakultetu u Nišu, aprila meseca 1989. godine sa odličnim uspehom.

partneri