tara md

Specijalistička pulmološka ordinacija

Usluge koje nudimo

Efikasna dijagnoza uz kompletne rezultate i tumačenja

Obavljamo kompletne alergološke probe uz specijalistički pulmološki pregled pulmologa

Pacijenti koji su preležali Covid 19 vrlo često imaju usporen oporavak.

Ostavljanje duvana (svih duvanskih proizvoda klasičnih i tzv.novih) rešava mnogo i može biti izazov

Novosti

Prehlada,tj infekcija rinovirusima(mada je može izazvati preko 300 različitih virusa),može da se komplikuje,ukoliko dodje do tzv bakterijskih komplikacija. Naime neposredno dejstvo virusa u nosu i grlu,može dovesti do tzv”ljušćenja” sluzokože i dodatnog naseljavanja bakterijama.

Zaštita od respiratornih infekcija podrazumeva opšte mere,koje se primenjuju čitave godine,potom mere koje vode ka podizanju opšteg imunitetat i imuniteta vezanog respiratorni system,kao i primenu tzv.preventivnih mera.

Tegobe kod visokog stepena zagadjenja vazduha ogledaju se u tome da peku oči,da curi nos, da osoba kašlje, otežano diše, čak se može desiti da jako otežano diše. Može doći i do lupanja srca, bolova u predelu srca. Medjutim to su efekti tretitnog zagadjenja izazvanog sumpor dioksidom i azot oksidom koji sa vlagom i maglom čine jake kiseline.

osnivač i vlasnik

Tatjana Radosavljević

Tatjana Radosavljević, rođena je 03. juna 1960. godine u Nišu u porodici prosvetnih radnika.
Osnovnu i srednju školu, kao i Medicinski fakultet završila je u Nišu, sa prosečnom ocenom 9,76. Obavezan lekarski staž obavila je u klinikama, institutima i zavodima Univerzitetskog centra u Nišu.
U Klinici za plućne bolesti u Knez Selu radila je najpre kao klinički lekar a potom kao lekar specijalista pneumoftiziolog u periodu od decembra 1983. do februara 1995., pri čemu je poslednje dve godine obavljala dužnost šefa odseka za tuberkulozu. Specijalistički ispit iz pneumoftiziologije položila je na Medicinskom fakultetu u Nišu, aprila meseca 1989. godine sa odličnim uspehom.

partneri